ДОН

Коллежийн багш, испанийн цол хэргэм, испани хүн

Русско-монгольский словарь 

T: 0.040474405 M: 1 D: 1