ЯРМАРКА

Яармаг худалдаа, үзэсгэлэн, нартай, эелдэг, үнэнч,шудрага,цэвэр ариун

Русско-монгольский словарь 

ЯРМО →← ЯРЛЫК

T: 0.123161011 M: 3 D: 3