ХЛАДНОКРОВИЕ

Хэнэггүй байдал, тайван, уужуу, тэвчээртэй байдал

Русско-монгольский словарь 

ХЛАМ →← ХИЩНЫЙ

T: 0.125892298 M: 3 D: 3