ХЛАДНОКРОВИЕ

Хэнэггүй байдал, тайван, уужуу, тэвчээртэй байдал

Русско-монгольский словарь 

ХЛАМ →← ХИЩНЫЙ

T: 0.121952808 M: 3 D: 3