ХВАТКА

Тас хийх дуу, олз, хонжоо, овсгоо самбаа, хазах, хурц ширүүн үг, дайрах

Русско-монгольский словарь 

ХВОЙНЫЙ →← ХВАСТУН

T: 0.102319333 M: 3 D: 3