ФЕРМА

Аж ахуй, ферм, хот айл, газар хагалах, хөдөө аж ахуй эрхлэх

Русско-монгольский словарь 

ФЕРМЕНТ →← ФЕОДАЛЬНЫЙ

T: 0.116871677 M: 3 D: 3