УЩЕЛЬЕ

Хавцал, хөтөл, онь, багалзуур, бялуурах, идсэн хоол,цадах, хоолой

Русско-монгольский словарь 

УЩЕРБ →← УШИБ

T: 0.118180242 M: 3 D: 3